Smilekit चारकोल स्ट्रिप्स लोगो

  • SmileKit Charcoal Strips Logo

    SmileKit चारकोल स्ट्रिप्स लोगो

    सक्रिय चारकोल दाँत सेतो पार्ने स्ट्रिपहरूले प्राकृतिक सक्रिय चारकोल सेतो बनाउने सामग्रीहरू प्रयोग गर्दछ। दाँतलाई प्राकृतिक रूपमा सेतो बनाउँछ, र तपाईंको टोपी, मुकुट, भिनियर, फ्लिङ्ग वा दाँतमा सुरक्षित हुन्छ र तिनीहरू संवेदनशील हुँदैनन्। सक्रिय चारकोल दाँत सेतो पार्ने स्ट्रिपहरू दाँत सेतो गर्ने प्राकृतिक तरिका मन पराउनेहरूका लागि तपाईंको उत्तम विकल्प हो।